Issue | Front

Front Orionis Puskuri USD IV Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1773692170
Emittent: Danske Bank
Emissionsdag: 02.03.2018
Förfallodag: 15.01.2023
Valuta : USD
Kredithändelser: 14
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 97.08 %

Historiska värderingar

  • Front Orionis Puskuri USD IV Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Markit CDX HY Generic 5Y Spread
  • EUR/USD
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
01.01.0001
09.01.2019 13.4 %
09.01.2020 13.4 %
09.01.2021 13.4 %
09.01.2022 13.4 %
09.01.2023 13.4 %

Kredithändelser

Företaget Datum
Sears Roebuck Acceptance Corp 10/2018
Parker Drilling Company 12/2018
Windstream Services LLC 02/2019
Weatherford International Ltd. 07/2019
The McClatchy Company 02/2020
Whiting Petroleum Corporation 04/2020
Frontier Communications Corporation 04/2020
Diamond Offshore drilling Inc 04/2020
The Neiman Marcus Group LLC 05/2020
J. C. Penney Company, Inc 05/2020
The Hertz Corporation 05/2020
California Resources Corporation 06/2020
Chesapeake Energy Corporation 06/2020
Talen Energy Supply, LLC 05/2022

Dokument

Final terms.pdf