Issue | Front

Front Orionis Puskuri USD III Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1678626323
Emittent: SEB Skandinaviska Enskilda Banken
Emissionsdag: 28.09.2017
Förfallodag: 11.07.2022
Valuta : USD
Kredithändelser: 13
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 84.92 %

Historiska värderingar

  • Front Orionis Puskuri USD III Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Markit CDX HY Generic 5Y Spread
  • EUR/USD
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
09.07.2018 10.1 %
09.07.2019 10.1 %
09.07.2020 10.1 %
09.07.2021
11.07.2022

Kredithändelser

Företaget Datum
Toys R Us, Inc 09/2017
Sears Roebuck Acceptance Corp 10/2018
Parker Drilling Company 12/2018
Windstream Services LLC 02/2019
Weatherford International Ltd. 07/2019
The McClatchy Company 02/2020
Whiting Petroleum Corporation 04/2020
Frontier Communications Corporation 04/2020
The Neiman Marcus Group LLC 05/2020
J. C. Penney Company, Inc 05/2020
The Hertz Corporation 05/2020
California Resources Corporation 06/2020
Chesapeake Energy Corporation 06/2020

Dokument

Final terms.pdf