Issue | Front

Front Kajam Puskuri VII Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1891759653
Emittent: Danske Bank
Emissionsdag: 02.11.2018
Förfallodag: 15.01.2024
Valuta : EUR
Kredithändelser: 7
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 79.1 %

Historiska värderingar

  • Front Kajam Puskuri VII Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • ITRX XOVER CDSI S30 5Y Corp
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
11.01.2020 9.3 %
11.01.2021 9.3 %
10.01.2022 9.3 %
09.01.2023 9.3 %
15.01.2024

Kredithändelser

Företaget Datum
Astaldi SpA 10/2018
Galapagos Holding SA 07/2019
Thomas Cook Group Plc 09/2019
Matala Finance PLC 08/2020
HEMA Bondco I B.V. 08/2020
Pizzaexpress Financing 1 PLC 09/2020
Selecta Group B.V. 10/2020

Dokument

Final terms.pdf