Issue | Front

Front Kajam Puskuri V Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1844094372
Emittent: Danske Bank
Emissionsdag: 06.07.2018
Förfallodag: 15.07.2023
Valuta : EUR
Kredithändelser: 9
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 83.22 %

Historiska värderingar

  • Front Kajam Puskuri V Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • ITRX XOVER CDSI S29 5Y Corp
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
09.07.2019 9.35 %
09.07.2020 9.35 %
09.07.2021 9.35 %
09.07.2022 9.35 %
09.07.2023

Kredithändelser

Företaget Datum
Astaldi SpA 10/2018
Steinhoff Europe AG 03/2019
Galapagos Holding SA 07/2019
Thomas Cook Group Plc 09/2019
Matala Finance PLC 08/2020
HEMA Bondco I B.V. 08/2020
Pizzaexpress Financing 1 PLC 09/2020
Selecta Group B.V. 10/2020
Europcar Mobility Group S.A. 12/2020

Dokument

Final terms.pdf