Front Epsilon XVI Suomi Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1907363938
Emittent: SGA Societe Generale Acceptance
Emissionsdag: 15.02.2019
Förfallodag: 15.02.2024
Valuta : EUR
Förfallopris: 115.72 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 115.72 %

Historiska värderingar

  • Front Epsilon XVI Suomi Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Nordea Bank AB
Datum Nordea Bank AB %
Startvärden
08.02.2019 83.17
56.86
Slutvärden
08.05.2019 73.67 3.94
08.08.2019 60.94 3.94
08.11.2019 72.66 3.94
10.02.2020 84.96 3.94
08.05.2020 59.6 3.94
10.08.2020
09.11.2020
08.02.2021
10.05.2021
09.08.2021
08.11.2021
08.02.2022
09.05.2022
08.08.2022
08.11.2022
08.02.2023
08.05.2023
08.08.2023
08.11.2023
08.02.2024
70.37
Förändring sedan start 28.05.2020 65.52
    15.23 %

Dokument

Final terms.PDF