Front Epsilon XV Suomi Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1907405523
Emittent: SGA Societe Generale Acceptance
Emissionsdag: 05.02.2019
Förfallodag: 05.02.2024
Valuta : EUR
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 94.3 %

Historiska värderingar

  • Front Epsilon XV Suomi Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Nordea Bank AB
Datum Nordea Bank AB %
Startvärden
29.01.2019 82.12
56.86
Slutvärden
29.04.2019 78 4
29.07.2019 62.71 4
29.10.2019 71.11 4
29.01.2020 76.25 4
29.04.2020 64.15 4
29.07.2020
29.10.2020
29.01.2021
29.04.2021
29.07.2021
29.10.2021
31.01.2022
29.04.2022
29.07.2022
31.10.2022
30.01.2023
02.05.2023
31.07.2023
30.10.2023
29.01.2024
70.44
Förändring sedan start 02.06.2020 66.91
    17.67 %

Dokument

Final terms.PDF