Issue | Front

Front Epsilon XV Suomi Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1907405523
Emittent: SGA Societe Generale Acceptance
Emissionsdag: 05.02.2019
Förfallodag: 05.02.2024
Valuta : EUR
Köpnotering*:* Indikativt värde 99.57 %

Historiska värderingar

  • Front Epsilon XV Suomi Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Nordea Bank AB
Datum Nordea Bank AB %
Startvärden
29.01.2019 82.12
82.12
Slutvärden
29.04.2019 78
29.07.2019 62.71
29.10.2019 71.11
29.01.2020 76.25
29.04.2020 64.15
29.07.2020 70.52
29.10.2020 65.82
29.01.2021
29.04.2021
29.07.2021
29.10.2021
31.01.2022
29.04.2022
29.07.2022
31.10.2022
30.01.2023
02.05.2023
31.07.2023
30.10.2023
29.01.2024
69.79
Förändring sedan start 26.01.2021 69.53
    -15.33 %

Dokument

Final terms.PDF