Issue | Front

Front Epsilon XIII Suomi Sijoituslaina

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: CH0411239889
Emittent: EFG International Finance Ltd
Emissionsdag: 10.05.2018
Förfallodag: 10.05.2023
Valuta : EUR
Köpnotering*:* Indikativt värde 91.34 %

Historiska värderingar

  • Front Epsilon XIII Suomi Sijoituslaina
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • Nordea Bank AB
  • Orion Oyj - Class B
Datum Nordea Bank AB Orion Oyj - Class B %
Startvärden
03.05.2018 87.88 24.92
87.88 24.92
Slutvärden
05.11.2018 80.47 30.04
03.05.2019 76.31 29.58
04.11.2019 71.95 40.2
04.05.2020 58.89 47.05
03.11.2020 71.59 38.76
03.05.2021
03.11.2021
03.05.2022
03.11.2022
03.05.2023
71.84 37.13
Förändring sedan start 26.01.2021 69.53 38.71
    -20.88 % 55.34 %

Dokument

Final terms.pdf