Issue | Front

Front Ceti Luottokori

Avkastningsprofil

Information om produktens avkastningsprofil finns i de slutliga villkoren.

Grundläggande information

ISIN: XS1037606073
Emittent: SGA Societe Generale Acceptance
Emissionsdag: 27.05.2014
Förfallodag: 21.07.2021
Valuta : EUR
Kredithändelser:
Förfallopris: 100 %
Köpnotering*:* Indikativt värde 97.41 %

Historiska värderingar

  • Front Ceti Luottokori
Download Valuation history

Utveckling av underliggande instrument

  • iTraxx Main s21
Betalningsdag för kuponger Kupong (p.a.)*
*indikativt
21.07.2014 6.3 %
21.07.2015 6.3 %
21.07.2016 6.3 %
21.07.2017 6.3 %
23.07.2018 6.3 %
22.07.2019 6.3 %
21.07.2020 6.3 %
21.07.2021

Dokument

Luottovastuutapahtumat.pdf
Lopulliset ehdot.pdf