Vesa Linturi | Front

Vesa Linturi

Specialist

Anställd på Front Asset Management Ltd sedan år 2012. Vesa arbetade tidigare i Nordea Markets back office. Vesa har samlat erfarenhet inom finansbranschen sedan år 2011.