Vesa Linturi

Specialist

Anställd på Front Asset Management Ltd sedan år 2012 och ansvarar för värdekalkylering av Fronts tillgångar samt för tillgångsregistrering. Vesa arbetade tidigare i Nordea Markets back office. Vesa har samlat erfarenhet inom finansbranschen sedan år 2011.