Sini Ketola | Front

Sini Ketola

Finansspecialist

Tidigare arbetade Sini på Intrum. Sini har samlat erfarenhet inom ekonomiadministration sedan år 2010. För närvarande är Sini på mammaledighet.