Sami Törmä | Front

Sami Törmä

Verkställande direktör Suomen Kasvurahoitus Oy, partner

Sami arbetade tidigare som utvecklingsdirektör för Fellow Finance Ab och Front Capital Ab. Innan detta varierande utvecklingsuppgifter bl.a. på FIM Group, Glitnir Bank och HEX Group. Sami har samlat erfarenhet från finansbranchen sedan år 1999.