Niko Tirkkonen

Kundkapitalförvaltare, anknutet ombud

I Front sedan 2017, före det som finance advisor på Aalto Pankkiiriliike och Elina Pankkiiriliike. Erfarenhet från finans branschen sedan 2013.