Miikka Veikkola | Front

Miikka Veikkola

COO

Miikka arbetade tidigare som portföljförvaltare på Front Capital Ab. Innan detta olika ledningsuppgifter inom riskhantering, derivattransaktioner och försäljning på Fortum Abp 01/1999-12/2015.