Linus Weckström

Kundkapitalförvaltare, anknutet ombud

Anställd på Front sedan år 2019. Linus arbetade tidigare som placeringsdirektör på Index Varainhoito och som konsult på OpusCapital. Linus har samlat erfarenhet inom finansbranschen sedan år 2012.