Lauri Hämäläinen

Specialist

Anställd på Front sedan år 2018. Lauri arbetade tidigare i varierande uppgifter på Nordea Bank och har samlat erfarenhet osv.