Kalle Koskinen

System developer

Anställd på Front sedan år 2015 och ansvarar för systemutveckling. Kalle har många års erfarenhet av mjukvaruutveckling för Microsoft Mobile. Kalle har samlat erfarenhet inom finansbranschen sedan år 2015.