Joonas Pönniö | Front

Joonas Pönniö

Ekonomidirektör

Anställd på Front sedan 2018. Tidigare Joonas arbetade som revisor på KPMGs Financial Services -branchgrupp och på OP Gruppen i olika uppgifter. Erfarenhet inom finansbranschen sedan år 2012.