Jaakko Saarinen

Kundkapitalförvaltare, anknutet ombud

Anställd på Front sedan 2017. Jaakko arbetade tidigare som placeringsdirektör på Nordea Private Banking. Jaakko har samlat erfarenhet inom finansbranschen sedan 2010.