Heikki Lehtonen | Front

Heikki Lehtonen

DI, VD Componenta Abp sedan 1993

Styrelsemedlem på Börsstiftelsen sedan 2012, kommissionsmedlem på EVA sedan 2015, viceordförande på Pöyry ABP:s styrelse sedan 2003 och styrelsemedlem sedan 1997, styrelsemedlem på Otava AB sedan 1991.