Antti Jaakonsaari

Direktör, riskhantering

Antti arbetade tidigare som portföljförvaltare på Veritas Pensionsförsäkring. Erfarenhet från finansbranschnen sedan år 2011.