Alexis Eronen | Front

Alexis Eronen

Ekonomichef

Alexis arbetade tidigare på Alexandria Abp och innan detta varierande uppgifter på konsumentfinansindustri. Erfarenhet från finansbranschen sedan år 2018.