Issue | Front

Suomi Laatuyhtiöt Autocall 2021

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - n. 3 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena kolme tunnettua suomalaista yhtiötä; Kone Oyj, UPM Kymmene Oyj ja Neste Oyj. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti 3 kuukauden välein (1. tarkkailupäivä 6 kk kuluttua Alkuarvojen määrityksestä) , mikäli kunkin osakkeen kurssi on jonainTarkkailupäivänä vähintään yhtä suuri kuin 27.10.2021 määräytyvä Alkuarvo. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi n. 16,0%:n vuotuista korkoa vastaava tuotto. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkkailupäivänä 28.10.2024 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on jonain Tarkkailupäivänä vähintään Alkuarvon tasolla, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + n. 48,0%:n tuotto (indikaatio); 2. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on on laskenut enintään 40% verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin nimellispääoma; 3. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on laskenut yli 40% verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääomaa heikoiten kehittyneen kohdeosakkeen kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan. Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Perustiedot

ISIN: XS2379030641
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 03.11.2021
Eräpäivä: 04.11.2024
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 84.19 %

Arvostushistoria

  • Suomi Laatuyhtiöt Autocall 2021
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Kone Oyj
  • NESTE OYJ
  • UPM-KYMMENE OYJ
Päivämäärä Kone Oyj NESTE OYJ UPM-KYMMENE OYJ
Alkuarvot
27.10.2021 58.8 48.94 31.32
58.8 48.94 31.32
Loppuarvot
27.04.2022 45.5 43.9 33.21
27.07.2022 42.91 44.75 29.93
27.10.2022 41.5 45.46 35.4
27.01.2023 51.3 45.61 33.22
27.04.2023
27.07.2023
27.10.2023
29.01.2024
29.04.2024
29.07.2024
28.10.2024
Muutos alusta 27.01.2023 51.3 45.61 33.22
    -12.76 % -6.8 % 6.07 %

Dokumentit

Term sheet_XS2379030641.pdf