Issue | Front

Front Uusiutuva Energia Autocall Kuponki 2021

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - n. 3 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena kansainväliset alojensa johtavien yhtiöiden osakkeet (Solar Edge Technologies Inc, Ørsted A/S ja Plug Power Inc). Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti 3 kuukauden välein (1. Aikaisen erääntymisen tarkkailupäivä 6 kk kuluttua Alkuarvojen määrityksestä) , mikäli kunkin osakkeen kurssi on jonainTarkkailupäivänä vähintään yhtä suuri kuin 17.11.2021 määräytyvä Alkuarvo. Koron ensimmäinen tarkastelupäivä on 3 kk:n kuluttua tuotteen alkamisesta ja korko maksetaan, mikäli Heikoimmin kehittyneen Kohdeosakkeen kurssi on Tarkastelupäivänä laskenut enintään 30 % verrattuna Alkuarvoonsa. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi 18,6%:n vuotuista korkoa vastaava tuotto. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkkailupäivänä 18.11.2024 on 2 mahdollista lopputulemaa: 1. Heikoimmin kehittyneen Kohdeosakkeen ollessa viimeisenä Tarkkailupäivänä ≥ 70 % (Pääomaraja-arvo) * Alkuarvonsa, liikkeeseenlaskija maksaa sijoituslainan nimellismäärän (100 %) suuruisena yhdessä sijoittajalle maksettavan Kupongin kanssa - 4,65 % * Kupongin tarkastelujaksojen lukumäärällä vähennettynä aiemmin jo maksetuilla Kupongeilla. 2. Jos heikoiten kehittynyt Kohdeosake on viimeisenä Tarkkailupäivänä laskenut yli 30 % (alle Pääomaraja-arvon), voi sijoittaja menettää sijoituksensa osin tai kokonaan takaisinmaksun tapahtuessa. Takaisinmaksu määräytyy heikoimmin kehittyneen Kohdeosakkeen Loppuarvon mukaisessa suhteessa Alkuarvoonsa (aiempina Kupongin maksupäivinä sijoituslainasta on sijoittajalle voinut tulla Kuponkeja maksuun). Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Perustiedot

ISIN: XS2378994409
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 24.11.2021
Eräpäivä: 25.11.2024
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 49.02 %

Arvostushistoria

  • Front Uusiutuva Energia Autocall Kuponki 2021
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • ORSTED AS
  • Plug Power Inc
  • SolarEdge Technologies Inc
Päivämäärä ORSTED AS Plug Power Inc SolarEdge Technologies Inc %
Alkuarvot
17.11.2021 867.2 41.99 365
867.2 41.99 365
Loppuarvot
17.02.2022 671 23.15 263.26
17.05.2022 724.6 16.53 239.35
17.08.2022 803.5 28.47 310.62
17.11.2022 636.1 16.3 299.21
17.02.2023
17.05.2023
17.08.2023
17.11.2023
20.02.2024
17.05.2024
19.08.2024
18.11.2024
Muutos alusta 02.02.2023 650.2 17.89 327.61
    -25.02 % -57.39 % -10.24 %

Dokumentit

Final Terms XS2378994409.pdf