Issue | Front

Front Tietoturva Autocall Kuponki 2021

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - 2 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena 3 tietoturvayhtiötä; Cloudflare Inc., Snowflake Inc. ja CrowdStrike Holdings Inc. Kohdeosakkeiden Alkuarvo määräytyy 20.10.2021 ja Loppuarvo 20.10.2023. Tuote erääntyy ennenaikaisesti, mikäli Tarkastelupäivänä (ensimmäinen 6kk:n kuluttua ja sen jälkeen 3 kk:n välein) kunkin osakkeen kurssi on vähintään yhtä suuri kuin 20.10.2021 määräytyvä Alkuarvo. Ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä sijoittajalle maksetaan kertynyt korko (4% / 3kk) siltä osin kuin sitä ei ole aikaisemmin maksettu. Koron ensimmäinen tarkastelupäivä on 3 kk:n kuluttua tuotteen alkamisesta ja korko maksetaan, mikäli Heikoimmin kehittyneen Kohdeosakkeen kurssi on Tarkastelupäivänä laskenut enintään 35 % verrattuna Alkuarvoonsa. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkastelupäivänä 20.10.2023 on 2 mahdollista lopputulemaa: 1. Mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on vähintään 65% Alkuarvosta, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + kertynyt maksamaton korko; 2. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on laskenut yli 35% verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääomaa heikoiten kehittyneen kohdeosakkeen kehityksen suhteessa, eikä korkoa makseta lainkaan. Sijoittaja on kuitenkin saattanut saada korkoa aikaisemmilta periodeilta.

Perustiedot

ISIN: XS2364987607
Liikkeeseenlaskija: Goldman Sachs International
Liikkeeseenlaskupäivä: 27.10.2021
Eräpäivä: 27.10.2023
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 29.48 %

Arvostushistoria

  • Front Tietoturva Autocall Kuponki 2021
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Cloudflare, Inc.
  • CrowdStrike Holdings, Inc.
  • Snowflake Inc. - Class A
Päivämäärä Cloudflare, Inc. CrowdStrike Holdings, Inc. Snowflake Inc. - Class A %
Alkuarvot
20.10.2021 175.45 283.33 334.13
175.45 283.33 334.13
Loppuarvot
20.04.2022 103.7 222.49 185.98
20.07.2022 53 184.3 156.9
20.10.2022 53.63 153.88 174.04
20.10.2022 53.63 153.88 174.04
20.01.2023 45.6 103.41 144.82
20.01.2023 45.6 103.41 144.82
20.04.2023
20.07.2023
20.10.2023
Muutos alusta 02.02.2023 63.29 115.93 178.05
    -63.93 % -59.08 % -46.71 %

Dokumentit

Term sheet_XS2364987607.pdf