Issue | Front

Front Tietoturva Autocall Kuponki 2021

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - 2 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena 3 tietoturvayhtiötä; Cloudflare Inc., Snowflake Inc. ja CrowdStrike Holdings Inc. Kohdeosakkeiden Alkuarvo määräytyy 20.10.2021 ja Loppuarvo 20.10.2023. Tuote erääntyy ennenaikaisesti, mikäli Tarkastelupäivänä (ensimmäinen 6kk:n kuluttua ja sen jälkeen 3 kk:n välein) kunkin osakkeen kurssi on vähintään yhtä suuri kuin 20.10.2021 määräytyvä Alkuarvo. Ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä sijoittajalle maksetaan kertynyt korko (4% / 3kk) siltä osin kuin sitä ei ole aikaisemmin maksettu. Koron ensimmäinen tarkastelupäivä on 3 kk:n kuluttua tuotteen alkamisesta ja korko maksetaan, mikäli Heikoimmin kehittyneen Kohdeosakkeen kurssi on Tarkastelupäivänä laskenut enintään 35 % verrattuna Alkuarvoonsa. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkastelupäivänä 20.10.2023 on 2 mahdollista lopputulemaa: 1. Mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on vähintään 65% Alkuarvosta, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + kertynyt maksamaton korko; 2. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on laskenut yli 35% verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääomaa heikoiten kehittyneen kohdeosakkeen kehityksen suhteessa, eikä korkoa makseta lainkaan. Sijoittaja on kuitenkin saattanut saada korkoa aikaisemmilta periodeilta.

Perustiedot

ISIN: XS2364987607
Liikkeeseenlaskija: Goldman Sachs International
Liikkeeseenlaskupäivä: 27.10.2021
Eräpäivä: 27.10.2023
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 33.54 %

Arvostushistoria

  • Front Tietoturva Autocall Kuponki 2021
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Cloudflare, Inc.
  • CrowdStrike Holdings, Inc.
  • Snowflake Inc. - Class A
Päivämäärä Cloudflare, Inc. CrowdStrike Holdings, Inc. Snowflake Inc. - Class A %
Alkuarvot
20.10.2021 175.45 283.33 334.13
175.45 283.33 334.13
Loppuarvot
20.04.2022 103.7 222.49 185.98
20.07.2022
20.10.2022
20.10.2022
20.01.2023
20.01.2023
20.04.2023
20.07.2023
20.10.2023
103.7 222.49 185.98
Muutos alusta 20.05.2022 55.69 148.74 141.49
    -68.26 % -47.5 % -57.65 %

Dokumentit

Term sheet_XS2364987607.pdf