Issue | Front

Front Teräsyhtiöt Autocall 2021

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 3kk - 5 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena kolme eurooppalaista teräsyhtiötä; Outokumpu Oyj, SSAB Ab ja ThyssenKrupp AG. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti neljännesvuosittaisena Tarkkailupäivänä, mikäli kunkin osakkeen kurssi on Tarkkailupäivänä korkeampi kuin 14.4.2021 määräytyvä Alkuarvo. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi n. 20%:n vuotuista korkoa vastaava tuotto. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkkailupäivänä 14.4.2026 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on Alkuarvoa korkeampi, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + n. 100%:n tuotto; 2. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on on vähemmän kuin 30%:a verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + 50%:n tuotto; 3. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on laskenut 30% tai enemmän verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääomaa heikoiten kehittyneen kohdeosakkeen kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan.

Perustiedot

ISIN: CH0599562045
Liikkeeseenlaskija: Leonteq
Liikkeeseenlaskupäivä: 21.04.2021
Eräpäivä: 21.04.2026
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 83.59 %

Arvostushistoria

  • Front Teräsyhtiöt Autocall 2021
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Outokumpu Oyj
  • SSAB AB - A shares
  • Thyssenkrupp AG
Päivämäärä Outokumpu Oyj SSAB AB - A shares Thyssenkrupp AG
Alkuarvot
14.04.2021 5.36 48.24 11.44
5.36 48.24 11.44
Loppuarvot
14.07.2021 5.47 45.13 8.74
14.10.2021 5.46 44.56 8.68
14.01.2022 6.36 60.4 10.44
14.04.2022 4.76 63.78 6.95
14.07.2022 3.7 45.03 5.15
14.10.2022 3.74 54.78 4.95
16.01.2023 5.08 65 7.08
14.04.2023
14.07.2023
16.10.2023
15.01.2024
15.04.2024
15.07.2024
14.10.2024
14.01.2025
14.04.2025
14.07.2025
14.10.2025
14.01.2026
14.04.2026
Muutos alusta 27.01.2023 5.34 76.12 7.56
    -0.34 % 57.79 % -33.88 %

Dokumentit

Final terms_CH0599562045.pdf