Issue | Front

Front Suomi Autocall Puskuri 2021

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 3kk - 5 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena kolme suomalaista yhtiötä; Wätsilä Oyj, Orion Oyj ja Sampo Oyj. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti neljännesvuosittaisena Tarkkailupäivänä, mikäli kunkin osakkeen kurssi on Tarkkailupäivänä vähintään yhtä suuri kuin 17.3.2021 määräytyvä Alkuarvo. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi n. 14%:n vuotuista korkoa vastaava tuotto. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkkailupäivänä 17.3.2026 (eräpäivänä) on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on vähintään Alkuarvon tasolla, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + 70%:n tuotto; 2. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on on laskenut enintään 30%:a verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + 45%:n tuotto; 3. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on laskenut yli 30% verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääomaa heikoiten kehittyneen kohdeosakkeen kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan.

Perustiedot

ISIN: XS2278452102
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 24.03.2021
Eräpäivä: 24.03.2026
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 102.48 %

Arvostushistoria

  • Front Suomi Autocall Puskuri 2021
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Orion Oyj - Class B
  • Sampo Oyj
  • Wärtsilä Oyj Abp
Päivämäärä Orion Oyj - Class B Sampo Oyj Wärtsilä Oyj Abp %
Alkuarvot
17.03.2021 34.48 36.78 9.1
34.48 36.78 9.1
Loppuarvot
17.06.2021
17.09.2021
17.12.2021
17.03.2022
17.06.2022
19.09.2022
19.12.2022
17.03.2023
19.06.2023
18.09.2023
18.12.2023
18.03.2024
17.06.2024
17.09.2024
17.12.2024
17.03.2025
17.06.2025
17.09.2025
17.12.2025
17.03.2026
Muutos alusta 19.04.2021 35.79 40.62 9.25
    3.8 % 10.44 % 1.6 %

Dokumentit

Final terms_XS2278452102_.pdf