Issue | Front

Front Suomi Autocall II Puskuri 2021 USD

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 3kk - 5 vuotinen pääomaturvaamaton USD-määräinen strukturoitu tuote. Kohde-etuutena kolme suomalaista yhtiötä; Neste Oyj, Nokia Oyj ja Sampo Oyj. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti neljännesvuosittaisena Tarkkailupäivänä, mikäli kunkin osakkeen kurssi on Tarkkailupäivänä vähintään yhtä suuri kuin 7.7.2021 määräytyvä Alkuarvo. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi 12,892%:n vuotuista korkoa vastaava tuotto. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkkailupäivänä 7.7.2026 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on vähintään Alkuarvon tasolla, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + 64,46%:n tuotto; 2. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on on laskenut enintään 30%:a verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + 41,361%:n tuotto; 3. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on laskenut yli 30% verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääomaa heikoiten kehittyneen kohdeosakkeen kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan.

Perustiedot

ISIN: XS2313904992
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 14.07.2021
Eräpäivä: 14.07.2026
Valuutta : USD
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 97.48 %

Arvostushistoria

  • Front Suomi Autocall II Puskuri 2021 USD
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Neste Oyj
  • Nokia Oyj
  • Sampo Oyj
Päivämäärä Neste Oyj Nokia Oyj Sampo Oyj %
Alkuarvot
07.07.2021 51.66 4.61 40.05
51.66 4.61 40.05
Loppuarvot
07.10.2021
07.01.2022
07.04.2022
07.07.2022
07.10.2022
09.01.2023
11.04.2023
07.07.2023
09.10.2023
08.01.2024
08.04.2024
08.07.2024
07.10.2024
07.01.2025
07.04.2025
07.07.2025
07.10.2025
07.01.2026
07.04.2026
07.07.2026
Muutos alusta 22.09.2021 53.56 4.77 43
    3.68 % 3.53 % 7.37 %

Dokumentit

Final terms_XS2313904992.pdf