Issue | Front

Front Some-yhtiöt Autocall 2021 Sijoituslaina

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - 3 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena kolme tunnettua sosiaalisen median yhtiötä; Snap, Twitter ja Facebook. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti puolivuosittaisena Tarkkailupäivänä, mikäli kunkin osakkeen kurssi on Tarkkailupäivänä vähintään yhtä suuri kuin 30.6.2021 määräytyvä Alkuarvo. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi 38,98%:n vuotuista korkoa vastaava tuotto. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkkailupäivänä 1.7.2024 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on vähintään Alkuarvon tasolla, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + 116,94%:n tuotto; 2. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on on laskenut enintään 30%:a verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin nimellispääoma; 3. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on laskenut yli 30% verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääomaa heikoiten kehittyneen kohdeosakkeen kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan. Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Perustiedot

ISIN: XS2313945839
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 07.07.2021
Eräpäivä: 08.07.2024
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 9.69 %

Arvostushistoria

  • Front Some-yhtiöt Autocall 2021 Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Meta Platforms Inc
  • Snap Inc
  • Twitter Inc
Päivämäärä Meta Platforms Inc Snap Inc Twitter Inc %
Alkuarvot
30.06.2021 347.71 68.14 68.81
347.71 68.14 68.81
Loppuarvot
30.12.2021 344.36 48.03 44.46 19.49
30.06.2022 161.25 13.13 37.39 19.49
30.12.2022
30.06.2023
02.01.2024
01.07.2024
252.81 30.58 40.93
Muutos alusta 27.09.2022 134.4 10.45 42.09
    -61.35 % -84.66 % -38.83 %

Dokumentit

Final terms_XS2313945839_.pdf