Front Rubicon III Luottokori

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S22 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Arvo, johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Korkein mahdollinen erääntymishinta on 100 % ja erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat laskennallista nimellisarvoa n. 1,11 % per yhtiö ensimmäisen yhdeksän luottovastuutapahtumaan aikana, minkä jälkeen laskennallisen nimellisarvo putoaa 6 % per yhtiö. Sijoitus on dollarimääräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1118966156
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 19.12.2014
Eräpäivä: 21.01.2020
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 8
Erääntymishinta: 91.11 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 91.11 %

Arvostushistoria

  • Front Rubicon III Luottokori
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • iTraxx Crossover s22
  • EUR/USD

Dokumentit

Luottovastuutapahtumat.pdf
Lopulliset ehdot.pdf