Issue | Front

Front Robotiikka ja Automaatio Booster

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 5 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Sijoituskohteena on Solactive Industrial Robotics & Automation AR 5% EUR indeksi. Sijoituslainan tuotto määräytyy kohde-etuusindeksin kehityksen perusteella. Korin tuotto maksetaan sijoittajalle 2,41-kertaisena kuitenkin niin, että maksimituotto on 120,5% viiden vuoden sijoitusajalta. Mikäli indeksi on eräpäivänä on laskenut 30% tai vähemmän kuin alkuarvo, maksetaan sijoittajalle eräpäivänä 100% nimellisarvosta. Jos osakeindeksin arvo on laskenut enemmän kuin 30 %, sijoituslaina erääntyy alle nimellisarvoonsa osakeindeksin kehityksen mukaiseen arvoonsa.

Perustiedot

ISIN: XS2175889877
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 21.10.2020
Eräpäivä: 21.10.2025
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 102.45 %

Arvostushistoria

  • Front Robotiikka ja Automaatio Booster
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Solactive Industrial Robotics & Automation AR5% EUR Index
Päivämäärä Solactive Industrial Robotics & Automation AR5% EUR Index
Alkuarvot
14.10.2020 337.12
13.11.2020 349.99
14.12.2020 363.9
14.01.2021 393.39
361.1
Loppuarvot
14.07.2025
14.08.2025
12.09.2025
14.10.2025
Muutos alusta 02.02.2023 383.16
    6.11 %

Dokumentit

Final terms_XS2175889877.pdf