Issue | Front

Front Robotiikka ja Automaatio Booster II

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 5 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Sijoituskohteena on Solactive Industrial Robotics & Automation AR 5% EUR indeksi. Sijoituslainan tuotto määräytyy kohde-etuusindeksin kehityksen perusteella. Alkuarvo määritetään kuukausittaisten arvojen (11.11.2020, 11.12.2020, 11.1.2021 ja 11.2.2021) keskiarvona ja päättymisarvo kuukausittaisten arvojen (11.8.2025, 11.9.2025, 10.10.2025 ja 11.11.2025) keskiarvona. Korin tuotto maksetaan sijoittajalle 2,4-kertaisena kuitenkin niin, että maksimituotto on 120% viiden vuoden sijoitusajalta. Mikäli indeksi (loppuarvo) on eräpäivänä on laskenut 30% tai vähemmän kuin alkuarvo, maksetaan sijoittajalle eräpäivänä 100% nimellisarvosta. Jos osakeindeksin arvo on laskenut enemmän kuin 30 %, sijoituslaina erääntyy alle nimellisarvoonsa osakeindeksin kehityksen mukaiseen arvoonsa.

Perustiedot

ISIN: XS2175798565
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 18.11.2020
Eräpäivä: 18.11.2025
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 93.11 %

Arvostushistoria

  • Front Robotiikka ja Automaatio Booster II
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Solactive Industrial Robotics & Automation AR5% EUR Index
Päivämäärä Solactive Industrial Robotics & Automation AR5% EUR Index
Alkuarvot
11.11.2020 353.27
11.12.2020 361.52
11.01.2021 390.86
11.02.2021 393.5
374.79
Loppuarvot
11.08.2025
11.09.2025
10.10.2025
11.11.2025
Muutos alusta 31.01.2023 370.66
    -1.1 %

Dokumentit

Final terms_XS2175798565.pdf