Front Orionis Puskuri USD XI Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy Markit CDX HY S32 -indeksin 100 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 13,43 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 15 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa 10 % per yhtiö. Sijoitus on USD-määräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS2002723315
Liikkeeseenlaskija: Danske Bank
Liikkeeseenlaskupäivä: 13.06.2019
Eräpäivä: 15.07.2024
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 3
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 47.74 %

Arvostushistoria

  • Front Orionis Puskuri USD XI Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Markit CDX HY Generic 5Y Spread
  • EUR/USD
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
15.07.2020
15.07.2021
15.07.2022
15.07.2023
15.07.2024

Dokumentit

Luottovastuutapahtumat.pdf
Final terms.pdf