Issue | Front

Front Orionis Puskuri USD X Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy Markit CDX HY S31 -indeksin 98 viiteyhtiössä (Sears Roebuck Acceptance Corp & Parker Drilling Company poisluettuna) mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 9,0 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 20 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa 10 % per yhtiö. Sijoitus on USD-määräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1937050497
Liikkeeseenlaskija: SEB Skandinaviska Enskilda Banken
Liikkeeseenlaskupäivä: 08.02.2019
Eräpäivä: 09.01.2024
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 12
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 93.27 %

Arvostushistoria

  • Front Orionis Puskuri USD X Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Markit CDX HY Generic 5Y Spread
  • EUR/USD
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
09.01.2020 9 %
09.01.2021 9 %
09.01.2022 9 %
09.01.2023 9 %
09.01.2024

Luottovastuutapahtumat

Yhtiö Ajankohta
Windstream Services LLC 02/2019
Weatherford International Ltd. 07/2019
The McClatchy Company 02/2020
Whiting Petroleum Corporation 04/2020
Frontier Communications Corporation 04/2020
Diamond Offshore drilling Inc 04/2020
The Neiman Marcus Group LLC 05/2020
J. C. Penney Company, Inc 05/2020
The Hertz Corporation 05/2020
California Resources Corporation 06/2020
Chesapeake Energy Corporation 06/2020
Talen Energy Supply, LLC 05/2022

Dokumentit

Final terms.pdf