Front Orionis Puskuri USD VII Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy Markit CDX HY S31 -indeksin 100 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 14,14 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 15 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa 10 % per yhtiö. Sijoitus on USD-määräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1890139493
Liikkeeseenlaskija: Danske Bank
Liikkeeseenlaskupäivä: 26.10.2018
Eräpäivä: 15.01.2024
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 4
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 88.5 %

Arvostushistoria

  • Front Orionis Puskuri USD VII Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Markit CDX HY Generic 5Y Spread
  • EUR/USD
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
15.01.2020
15.01.2021
17.01.2022
16.01.2023
15.01.2024

Dokumentit

Luottovastuutapahtumat.pdf
Final terms.pdf