Front Orionis Puskuri USD V Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy Markit CDX HY S29 -indeksin 100 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 12,50 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 15 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa 10 % per yhtiö. Sijoitus on USD-määräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1792116375
Liikkeeseenlaskija: Danske Bank
Liikkeeseenlaskupäivä: 28.03.2018
Eräpäivä: 15.01.2023
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 4
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 95.95 %

Arvostushistoria

  • Front Orionis Puskuri USD V Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Markit CDX HY Generic 5Y Spread
  • EUR/USD
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
09.01.2019 12.5 %
09.01.2020
09.01.2020
09.01.2021
09.07.2022
09.01.2023

Dokumentit

Luottovastuutapahtumat.pdf
Final terms.pdf