Front Orionis Puskuri USD II Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy Markit CDX HY S25 -indeksin 100 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 12,2 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 15 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa 5 % per yhtiö. Sijoitus on USD-määräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1314947422
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 03.03.2016
Eräpäivä: 15.01.2021
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 7
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 104.7 %

Arvostushistoria

  • Front Orionis Puskuri USD II Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Markit CDX HY Generic 5Y Spread
  • EUR/USD
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
15.07.2016 12.2 %
17.10.2016 12.2 %
15.01.2017 12.2 %
17.04.2017 12.2 %
17.07.2017 12.2 %
16.10.2017 12.2 %
15.01.2018 12.2 %
16.04.2018 12.2 %
16.07.2018 12.2 %
15.10.2018 12.2 %
15.01.2019 12.2 %
15.04.2019 12.2 %
15.07.2019 12.2 %
15.10.2019 12.2 %
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020
15.01.2021

Dokumentit

Luottovastuutapahtumat.pdf
Lopulliset ehdot.pdf