Issue | Front

Front Optimiajoitus Suomi 3 2022

Tuottorakenne

Noin 5-vuotinen osake- / luottoriskisidonnainen pääomaturvaamaton sijoituslaina jonka tuotto on sidottu SOTF2020 indeksin, jossa mukana 10 suurta suomalaista yhtiötä, kehitykseen ja pääomariski on sidottu 75 eurooppalaiseen High Yield -yhtiöön. Tuoton osallistumisaste indeksiin on 200% (maksimituotto kuitenkin koko sijoitusajalta 100%) ja sijoituksessa on pääoman osalta suoja 18 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta. Tuotteella ei pääomaturvaa – viiteyhtiöissä mahdollisesti toteutuvat riskirajan ylittävät luottovastuutapahtumat vähentävät eräpäivänä takaisin maksettavaa pääomaa. Lisäksi riskinä liikkeeseenlaskijan mahdollinen maksukyvyttömyys, jolloin sijoittaja voi menettää sijoituksensa sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan.

Perustiedot

ISIN: XS2442998220
Liikkeeseenlaskija: BNP Paribas
Liikkeeseenlaskupäivä: 07.12.2022
Eräpäivä: 05.01.2028
Valuutta : EUR
Luottovastuutapahtumat:
Erääntymishinta: 0 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 83.2 %

Arvostushistoria

  • Front Optimiajoitus Suomi 3 2022
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • SOTF2020 Index
  • ITRX XOVER S38
Päivämäärä SOTF2020 Index
Alkuarvot
07.12.2022 1570.82
21.12.2022 1542.5
04.01.2023 1553.58
18.01.2023 1568.17
01.02.2023 1549.31
15.02.2023 1534.95
1534.95
Loppuarvot
14.10.2027
28.10.2027
11.11.2027
25.11.2027
09.12.2027
23.12.2027
Muutos alusta 24.03.2023 1423.63
    -7.25 %

Dokumentit

Final terms XS2442998220.pdf