Issue | Front

Front Optimiajoitus Suomi 2022

Tuottorakenne

5-vuotinen osake- / luottoriskisidonnainen EUR-määräinen pääomaturvaamaton sijoituslaina, jonka tuotto on sidottu SOTF2020 indeksin, jossa mukana 10 suurta suomalaista yhtiötä, kehitykseen ja pääomariski on sidottu 75 eurooppalaiseen High Yield -yhtiöön. Tuoton osallistumisaste indeksiin on 250% (sijoituksen tuotto koko sijoitusajalta on kuitenkin rajoitettu enintään 125 %:iin) ja sijoituksessa on suoja 12 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta. Tuotteella ei pääomaturvaa – viiteyhtiöissä mahdollisesti toteutuvat riskirajan ylittävät luottovastuutapahtumat vähentävät eräpäivänä takaisin maksettavaa pääomaa. Lisäksi riskinä liikkeeseenlaskijan mahdollinen maksukyvyttömyys, jolloin sijoittaja voi menettää sijoituksensa sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan.

Perustiedot

ISIN: XS2354903150
Liikkeeseenlaskija: BNP Paribas
Liikkeeseenlaskupäivä: 27.04.2022
Eräpäivä: 20.07.2027
Valuutta : EUR
Luottovastuutapahtumat:
Erääntymishinta: 0 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 75.15 %

Arvostushistoria

  • Front Optimiajoitus Suomi 2022
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • SOTF2020 Index
  • iTraxx Crossover S37
Päivämäärä SOTF2020 Index
Alkuarvot
1511.62
Loppuarvot
26.04.2027
03.05.2027
10.05.2027
17.05.2027
24.05.2027
31.05.2027
07.06.2027
14.06.2027
21.06.2027
28.06.2027
05.07.2027
12.07.2027
Muutos alusta 24.03.2023 1423.63
    -5.82 %

Dokumentit

Final terms_XS2354903150.pdf