Issue | Front

Front Nokia ja Nordea Autocall 2021 Sijoituslaina

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - 3 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena kaksi tunnettua suomalaista yhtiötä; Nokia ja Nordea. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti puolivuosittaisena Tarkkailupäivänä, mikäli kunkin osakkeen kurssi on Tarkkailupäivänä vähintään yhtä suuri kuin 18.8.2021 määräytyvä Alkuarvo. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi n. 30,6%:n vuotuista korkoa vastaava tuotto. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkkailupäivänä 18.8.2024 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on vähintään Alkuarvon tasolla, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + n. 91,7%:n tuotto; 2. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on on laskenut enintään 30%:a verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin nimellispääoma; 3. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on laskenut yli 30% verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääomaa heikoiten kehittyneen kohdeosakkeen kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan. Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Perustiedot

ISIN: XS2313735198
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 25.08.2021
Eräpäivä: 26.08.2024
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 100.69 %

Arvostushistoria

  • Front Nokia ja Nordea Autocall 2021 Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Nokia Oyj
  • Nordea Bank Abp
Päivämäärä Nokia Oyj Nordea Bank Abp %
Alkuarvot
18.08.2021 5.16 102.56
5.16 102.56
Loppuarvot
18.02.2022 5.03 109.32 15.3
18.08.2022 5.04 102.38 15.3
20.02.2023
18.08.2023
19.02.2024
19.08.2024
Muutos alusta 31.01.2023 4.35 121.78
    -15.62 % 18.74 %

Dokumentit

Final Terms.pdf