Issue | Front

Front Lääkeyhtiöt Booster USD

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 5 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena neljä lääkeyhtiötä tasaosuuksin; Pfizer, Bayer, Novartis ja GlaxoSmitKline. Sijoituslainan tuotto määräytyy kohde-etuuksista tasaosuuksin muodostetun korin kehityksen perusteella. Korin tuotto maksetaan sijoittajalle noin 2,773-kertaisena kuitenkin niin, että maksimituotto on noin 110,9% viiden vuoden sijoitusajalta. Mikäli korin kehitys sijoitusaikana on negatiivinen, sijoittaja menettää pääomaa yksi yhteen korin kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta.

Perustiedot

ISIN: XS2175766281
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 30.10.2020
Eräpäivä: 30.10.2025
Valuutta : USD
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 111.16 %

Arvostushistoria

  • Front Lääkeyhtiöt Booster USD
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Bayer AG
  • GlaxoSmithKline PLC
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc
  • EUR/USD
Päivämäärä Bayer AG GlaxoSmithKline PLC Novartis AG Pfizer Inc Kohde-etuuskori
Alkuarvot
23.10.2020 42.43 13.44 76.48 36.19
23.11.2020 47.61 13.66 79.6 36.52
23.12.2020 48.18 13.37 78.57 37.44
25.01.2021 51.49 14.05 86.13 37.28
23.02.2021 53.34 12.15 78.34 33.91
56.46 15.09 82.27 34.87 100
Loppuarvot
23.10.2025
Muutos alusta 27.01.2023 56.28 14.1 82.58 43.79 104.77
    -0.32 % -6.56 % 0.38 % 25.58 % 4.77 %

Dokumentit

Final terms_oikaistu.pdf