Issue | Front

Front Lääkeyhtiöt Booster II

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 5 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena neljä lääkeyhtiötä tasaosuuksin; Pfizer, Bayer, Novartis ja GlaxoSmitKline. Sijoituslainan tuotto määräytyy kohde-etuuksista tasaosuuksin muodostetun korin kehityksen perusteella. Korin tuotto maksetaan sijoittajalle noin 2,159-kertaisena kuitenkin niin, että maksimituotto on noin 86,3% viiden vuoden sijoitusajalta. Mikäli korin kehitys sijoitusaikana on negatiivinen, sijoittaja menettää pääomaa yksi yhteen korin kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta.

Perustiedot

ISIN: XS2175865000
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 07.10.2020
Eräpäivä: 07.10.2025
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 114.88 %

Arvostushistoria

  • Front Lääkeyhtiöt Booster II
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Bayer AG
  • GlaxoSmithKline PLC
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc
Päivämäärä Bayer AG GlaxoSmithKline PLC Novartis AG Pfizer Inc Kohde-etuuskori
Alkuarvot
30.09.2020 53.31 14.52 79.91 34.79
53.31 14.52 79.91 34.79 100
Loppuarvot
30.09.2025
Muutos alusta 27.01.2023 56.28 14.1 82.58 43.79 107.97
    5.57 % -2.89 % 3.34 % 25.87 % 7.97 %

Dokumentit

Final terms_oikaistu.pdf