Front Lääkeyhtiöt Booster USD

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 5 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena neljä lääkeyhtiötä tasaosuuksin; Pfizer, Bayer, Novartis ja GlaxoSmitKline. Sijoituslainan tuotto määräytyy kohde-etuuksista tasaosuuksin muodostetun korin kehityksen perusteella. Korin tuotto maksetaan sijoittajalle noin 2,773-kertaisena kuitenkin niin, että maksimituotto on noin 110,9% viiden vuoden sijoitusajalta. Mikäli korin kehitys sijoitusaikana on negatiivinen, sijoittaja menettää pääomaa yksi yhteen korin kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta.

Perustiedot

ISIN: XS2175766281
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 30.10.2020
Eräpäivä: 30.10.2025
Valuutta : USD
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 96.05 %

Arvostushistoria

  • Front Lääkeyhtiöt Booster USD
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Bayer AG
  • GlaxoSmithKline PLC
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc
Päivämäärä Bayer AG GlaxoSmithKline PLC Novartis AG Pfizer Inc Kohde-etuuskori
Alkuarvot
23.10.2020 42.22 13.38 76.45 37.43
23.11.2020 47.9 13.81 79.72 36.7
23.12.2020
25.01.2021
23.02.2021
45.06 13.6 78.09 37.07
Loppuarvot
23.10.2025
Muutos alusta 27.11.2020 49.51 13.84 81.06 37.23 0
    9.89 % 1.77 % 3.81 % 0.45 %

Dokumentit

Final terms_XS2175766281.pdf