Front Lääkeyhtiöt Booster II

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 5 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena neljä lääkeyhtiötä tasaosuuksin; Pfizer, Bayer, Novartis ja GlaxoSmitKline. Sijoituslainan tuotto määräytyy kohde-etuuksista tasaosuuksin muodostetun korin kehityksen perusteella. Korin tuotto maksetaan sijoittajalle noin 2,159-kertaisena kuitenkin niin, että maksimituotto on noin 86,3% viiden vuoden sijoitusajalta. Mikäli korin kehitys sijoitusaikana on negatiivinen, sijoittaja menettää pääomaa yksi yhteen korin kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta.

Perustiedot

ISIN: XS2175865000
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 07.10.2020
Eräpäivä: 07.10.2025
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 86.22 %

Arvostushistoria

  • Front Lääkeyhtiöt Booster II
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Bayer AG
  • GlaxoSmithKline PLC
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc
Päivämäärä Bayer AG GlaxoSmithKline PLC Novartis AG Pfizer Inc Kohde-etuuskori
Alkuarvot
30.09.2020 53.31 14.52 79.91 36.7
53.31 14.52 79.91 36.7 100
Loppuarvot
30.09.2025
Muutos alusta 26.10.2020 42.72 13.51 76.48 38.18 92.65
    -19.86 % -6.96 % -4.29 % 4.03 % -7.35 %

Dokumentit

Final Terms - Lääkeyhtiöt Booster II.pdf