Issue | Front

Front Lääkeyhtiöt Booster II

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 5 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena neljä lääkeyhtiötä tasaosuuksin; Pfizer, Bayer, Novartis ja GlaxoSmitKline. Sijoituslainan tuotto määräytyy kohde-etuuksista tasaosuuksin muodostetun korin kehityksen perusteella. Korin tuotto maksetaan sijoittajalle noin 2,159-kertaisena kuitenkin niin, että maksimituotto on noin 86,3% viiden vuoden sijoitusajalta. Mikäli korin kehitys sijoitusaikana on negatiivinen, sijoittaja menettää pääomaa yksi yhteen korin kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta.

Perustiedot

ISIN: XS2175865000
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 07.10.2020
Eräpäivä: 07.10.2025
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 91.97 %

Arvostushistoria

  • Front Lääkeyhtiöt Booster II
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Bayer AG
  • GlaxoSmithKline PLC
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc
Päivämäärä Bayer AG GlaxoSmithKline PLC Novartis AG Pfizer Inc Kohde-etuuskori
Alkuarvot
30.09.2020 53.31 14.52 79.91 34.79
53.31 14.52 79.91 34.79 100
Loppuarvot
30.09.2025
Muutos alusta 22.09.2021 46.56 14.29 76.63 43.95 99.4
    -12.66 % -1.58 % -4.1 % 26.33 % -0.6 %

Dokumentit

Final terms_oikaistu.pdf