Issue | Front

Front Koronarokoteyhtiöt Autocall Kuponki 2021

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - n. 2 -vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena kolme koronarokotteita valmistavaa yhtiötä (Biontech SE, Moderna Inc. ja AstraZeneca PLC). Sijoituslainalle maksetaan 9,0 %:n vuotuista tuottoa vastaava Kuponki , mikäli heikoiten kehittyneen osakkeen kurssi on tarkastelupäivänä (3kk:n välein) laskenut enintään 40% verrattuna 22.12.2021 määräytyvään Alkuarvoonsa. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti 3 kuukauden välein (1. Aikaisen erääntymisen tarkkailupäivä 6 kk kuluttua Alkuarvojen määrityksestä) , mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on jonain Tarkkailupäivänä vähintään yhtä suuri kuin 22.12.2021 määräytyvä Alkuarvo. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi 9%:n vuotuista kuponkia vastaava tuotto vähennettynä aikaisemmin maksetuilla Kupongeilla. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkkailupäivänä 22.12.2023 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Heikoimmin kehittyneen Kohdeosakkeen ollessa viimeisenä Tarkkailupäivänä ≥ 60 % (Lopullinen raja-arvo) * Alkuarvonsa, liikkeeseenlaskija maksaa sijoituslainan nimellismäärän (100 %) suuruisena yhdessä sijoittajalle maksettavan Kupongin kanssa - 2,25 % * Kupongin tarkastelujaksojen lukumäärä vähennettynä aiemmin jo maksetuilla Kupongeilla. 2. Jos Kohdeosakkeista heikoiten kehittyneen arvo on alle 60% Alkuarvostaan, määräytyy sijoituslainan takaisinmaksun määrä tämän heikoiten kehittyneen Kohdeosakkeen Loppuarvon suhteessa Alkuarvonsa. 3. Jos kuitenkin parhaiten kehittynyt Kohdeosake on noussut Lopullisena Tarkkailupäivänä vähintään 5% verrattuna kyseisen Kohdeosakkeen alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin 100% pääomasta, mutta ei Kuponkia, vaikka heikoiten kehittynyt Kohdeosake olisikin laskenut enemmän kuin 40%. Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Perustiedot

ISIN: XS2420201894
Liikkeeseenlaskija: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A
Liikkeeseenlaskupäivä: 29.12.2021
Eräpäivä: 11.12.2023
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 87.99 %

Arvostushistoria

  • Front Koronarokoteyhtiöt Autocall Kuponki 2021
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • AstraZeneca PLC
  • BIONTECH SE-ADR
  • Moderna Inc
Päivämäärä AstraZeneca PLC BIONTECH SE-ADR Moderna Inc %
Alkuarvot
22.12.2021 86.15 259.7 251.36
86.15 259.7 251.36
Loppuarvot
22.03.2022 95.74 174.63 186.72 2.25
22.06.2022 103.04 123.66 136.07
22.09.2022 99.34 130 124.32
22.12.2022 113.06 179.88 208.34 6.75
22.03.2023
22.06.2023
22.09.2023
22.12.2023
Muutos alusta 27.01.2023 106.22 143.66 189.35
    23.3 % -44.68 % -24.67 %

Dokumentit

Final Terms_XS2420201894.pdf