Issue | Front

Front Koronahyötyjät Autocall Kuponki 2022

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - 3 -vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Sijoituslainan kohde-etuuksina Twitter Inc:n ja Zoom Video Communications Inc:n osakkeet. Sijoituslainalle maksetaan n. 21,04%:n vuotuista tuottoa vastaava Kuponki , mikäli heikoiten kehittyneen osakkeen kurssi on tarkastelupäivänä (3kk:n välein) laskenut enintään 20% verrattuna Alkuarvoonsa. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti 3 kuukauden välein (1. Tarkastelupäivä 6 kk kuluttua Alkuarvojen määrityksestä), mikäli molempien osakkeiden kurssi on jonain Tarkastelupäivänä vähintään yhtä suuri kuin Alkuarvo. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi n. 21,04%:n vuotuista tuottoa vastaava Kuponki vähennettynä aikaisemmin maksetuilla Kupongeilla. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Määrityspäivänä 24.2.2025 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Heikoimmin kehittyneen Kohdeosakkeen ollessa viimeisenä Määrityspäivänä ≥ 80 % (Lopullinen raja-arvo) * Alkuarvonsa, liikkeeseenlaskija maksaa sijoituslainan nimellismäärän (100 %) suuruisena yhdessä sijoittajalle maksettavan Tuoton kanssa 5,2596% * Tuoton tarkastelujaksojen lukumäärä vähennettynä jo maksetuilla Tuotoilla. 2. Jos Kohdeosakkeista heikoiten kehittyneen arvo on laskenut alle 20%, mutta enintään 50% Alkuarvostaan, maksaa liikkeeseenlaskija sijoituslainan takaisin nimellismäärän (100%) suuruisena. 3. Jos heikoiten kohdeosakkeista kehittynyt osake on Loppuarvojen Määrityspäivänä laskenut yli 50 % (t.s. Pääomaraja-arvon alapuolelle), sijoittaja menettää sijoituksensa nimellispääomaa yksi yhteen (1:1) tämän heikoimmin kehittyneen osakkeen prosentuaalisen kurssilaskun suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan. Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. PÄIVITYS 28.10.2022: Twitter on fuusion myötä poistunut pörssistä ja sijoitustuotteessa yhtiön on korvannut Meta Platforms Inc.

Perustiedot

ISIN: XS2436281054
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 02.03.2022
Eräpäivä: 03.03.2025
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 83.49 %

Arvostushistoria

  • Front Koronahyötyjät Autocall Kuponki 2022
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Meta Inc
  • Twitter Inc
  • Zoom Video Communications Inc
Päivämäärä Meta Inc Twitter Inc Zoom Video Communications Inc %
Alkuarvot
59.96 32.76 120.1
Loppuarvot
23.05.2022 196.23 37.86 89.33
23.08.2022 161.11 39.86 81.32
23.11.2022 112.24 76.14
23.02.2023
23.05.2023
23.08.2023
24.11.2023
23.02.2024
23.05.2024
23.08.2024
23.11.2024
24.02.2025
Muutos alusta 27.01.2023 151.74 53.7 74.15
    153.07 % 63.92 % -38.26 %

Dokumentit

Tiedote 3.11.2022 Twitter Inc korvattu.pdf
Final Terms_XS2436281054.pdf