Issue | Front

Front Koronahyötyjät Autocall Kuponki 2022

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - 3 -vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Sijoituslainan kohde-etuuksina kansainvälisten tunnettujen Twitter Inc:n ja Zoom Video Communications Inc:n osakkeet. Sijoituslainalle maksetaan n. 21,04%:n vuotuista tuottoa vastaava Kuponki , mikäli heikoiten kehittyneen osakkeen kurssi on tarkastelupäivänä (3kk:n välein) laskenut enintään 20% verrattuna 23.2.2022 määräytyvään Alkuarvoonsa. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti 3 kuukauden välein (1. Ennenaikaisen erääntymisen Tarkastelupäivä 6 kk kuluttua Alkuarvojen määrityksestä), mikäli molempien osakkeiden kurssi on jonain Tarkastelupäivänä vähintään yhtä suuri kuin Alkuarvo. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi n. 21,04%:n vuotuista tuottoa vastaava Kuponki vähennettynä aikaisemmin maksetuilla Kupongeilla. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Määrityspäivänä 24.2.2025 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Heikoimmin kehittyneen Kohdeosakkeen ollessa viimeisenä Määrityspäivänä ≥ 80 % (Lopullinen raja-arvo) * Alkuarvonsa, liikkeeseenlaskija maksaa sijoituslainan nimellismäärän (100 %) suuruisena yhdessä sijoittajalle maksettavan Tuoton kanssa 5,2596% * Tuoton tarkastelujaksojen lukumäärä vähennettynä jo maksetuilla Tuotoilla. 2. Jos Kohdeosakkeista heikoiten kehittyneen arvo on laskenut alle 20%, mutta enintään 50% Alkuarvostaan, maksaa liikkeeseenlaskija sijoituslainan takaisin nimellismäärän (100%) suuruisena. 3. Jos heikoiten kohdeosakkeista kehittynyt osake on Loppuarvojen Määrityspäivänä laskenut yli 50 % (t.s. Pääomaraja-arvon alapuolelle), sijoittaja menettää sijoituksensa nimellispääomaa yksi yhteen (1:1) tämän heikoimmin kehittyneen osakkeen prosentuaalisen kurssilaskun suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan. Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Perustiedot

ISIN: XS2436281054
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 02.03.2022
Eräpäivä: 03.03.2025
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 73.97 %

Arvostushistoria

  • Front Koronahyötyjät Autocall Kuponki 2022
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Twitter Inc
  • Zoom Video Communications Inc
Päivämäärä Twitter Inc Zoom Video Communications Inc %
Alkuarvot
23.02.2022 32.76 120.1
32.76 120.1
Loppuarvot
23.05.2022 37.86 89.33
23.08.2022 39.86 81.32
23.11.2022
23.02.2023
23.05.2023
23.08.2023
24.11.2023
23.02.2024
23.05.2024
23.08.2024
23.11.2024
24.02.2025
38.86 85.33
Muutos alusta 28.09.2022 43.25 75.89
    32.02 % -36.81 %

Dokumentit

Final Terms_XS2436281054.pdf