Issue | Front

Front Koronahyötyjät Autocall Kuponki 2022

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - 3 -vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Sijoituslainan kohde-etuuksina kansainvälisten tunnettujen Twitter Inc:n ja Zoom Video Communications Inc:n osakkeet. Sijoituslainalle maksetaan n. 21,04%:n vuotuista tuottoa vastaava Kuponki , mikäli heikoiten kehittyneen osakkeen kurssi on tarkastelupäivänä (3kk:n välein) laskenut enintään 20% verrattuna 23.2.2022 määräytyvään Alkuarvoonsa. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti 3 kuukauden välein (1. Ennenaikaisen erääntymisen Tarkastelupäivä 6 kk kuluttua Alkuarvojen määrityksestä), mikäli molempien osakkeiden kurssi on jonain Tarkastelupäivänä vähintään yhtä suuri kuin Alkuarvo. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi n. 21,04%:n vuotuista tuottoa vastaava Kuponki vähennettynä aikaisemmin maksetuilla Kupongeilla. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Määrityspäivänä 24.2.2025 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Heikoimmin kehittyneen Kohdeosakkeen ollessa viimeisenä Määrityspäivänä ≥ 80 % (Lopullinen raja-arvo) * Alkuarvonsa, liikkeeseenlaskija maksaa sijoituslainan nimellismäärän (100 %) suuruisena yhdessä sijoittajalle maksettavan Tuoton kanssa 5,2596% * Tuoton tarkastelujaksojen lukumäärä vähennettynä jo maksetuilla Tuotoilla. 2. Jos Kohdeosakkeista heikoiten kehittyneen arvo on laskenut alle 20%, mutta enintään 50% Alkuarvostaan, maksaa liikkeeseenlaskija sijoituslainan takaisin nimellismäärän (100%) suuruisena. 3. Jos heikoiten kohdeosakkeista kehittynyt osake on Loppuarvojen Määrityspäivänä laskenut yli 50 % (t.s. Pääomaraja-arvon alapuolelle), sijoittaja menettää sijoituksensa nimellispääomaa yksi yhteen (1:1) tämän heikoimmin kehittyneen osakkeen prosentuaalisen kurssilaskun suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan. Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Perustiedot

ISIN: XS2436281054
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 02.03.2022
Eräpäivä: 03.03.2025
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 80.32 %

Arvostushistoria

  • Front Koronahyötyjät Autocall Kuponki 2022
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Twitter Inc
  • Zoom Video Communications Inc
Päivämäärä Twitter Inc Zoom Video Communications Inc %
Alkuarvot
23.02.2022 32.76 120.1
32.76 120.1
Loppuarvot
23.05.2022
23.08.2022
23.11.2022
23.02.2023
23.05.2023
23.08.2023
24.11.2023
23.02.2024
23.05.2024
23.08.2024
23.11.2024
24.02.2025
Muutos alusta 20.05.2022 38.29 89.74
    16.88 % -25.28 %

Dokumentit

Final Terms_XS2436281054.pdf