Issue | Front

Front Kiina Teknologia Booster USD 2021

Tuottorakenne

Osakesidonnainen noin 5,5 vuotinen USD-määräinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Sijoituskohteena on Hang Seng TECH Index Net Total Return indeksi johon kuuluu 30 hongkongiin listattua suurinta teknologia yhtiötä. Sijoituslainan tuotto määräytyy kohde-etuusindeksin kehityksen perusteella 5% osinkokorjaus huomioiden. Mikäli indeksin kehitys on positiivinen maksetaan sijoittajalle tuotto kaksinkertaisena.Tuotto on kuitenkin rajattu 100%:iin, vaikka indeksin kehitys olisikin parempi. Tuote ei ole pääomaturvattu, mutta siihen liittyy pääomaa osittain turvaavia ehtoja. Mikäli indeksi 5%:n osinkokorjaus huomioiden laskee, tuottoa ei makseta, mutta laskun ollessa enintään 35% verrattuna alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin 100% nimellispääomasta. Jos osakeindeksin arvo on laskenut enemmän kuin 35 %, sijoituslaina erääntyy alle nimellisarvoonsa osakeindeksin kehityksen mukaiseen arvoonsa. Sijoitukseen liittyy valuuttakurssiriski sekä myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Perustiedot

ISIN: XS2347998606
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 01.10.2021
Eräpäivä: 02.04.2027
Valuutta : USD
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 52.56 %

Arvostushistoria

  • Front Kiina Teknologia Booster USD 2021
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Hang Seng TECH Index Net Total Return Index
  • EUR/USD
Päivämäärä Hang Seng TECH Index Net Total Return Index
Alkuarvot
24.09.2021 6644.74
6644.74
Loppuarvot
24.03.2027
Muutos alusta 31.01.2023 4937.45
    -25.69 %

Dokumentit

TS XS2347998606.pdf