Issue | Front

Front Kesko & Neste Autocall 2022

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - 3 -vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena suomalaisten laatuyhtiöiden Kesko Oyj:n ja Neste Oyj:n osakkeet. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti 3 kuukauden välein (1. Ennenaikaisen erääntymisen Tarkastelupäivä 6 kk kuluttua Alkuarvojen määrityksestä) , mikäli molempien osakkeiden kurssi on jonain Tarkastelupäivänä vähintään yhtä suuri kuin 4.2.2022 määräytyvä Alkuarvo. Tuoton osalta ensimmäinen Tarkastelupäivä on kuitenkin 3 kk:n kuluttua. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi n. 15,6 %:n vuotuista tuottoa vastaava Tuotto. Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Määrityspäivänä 4.2.2025 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Heikoimmin kehittyneen Kohdeosakkeen ollessa viimeisenä Määrityspäivänä ≥ 70 % (Lopullinen raja-arvo) * Alkuarvonsa, liikkeeseenlaskija maksaa sijoituslainan nimellismäärän (100 %) suuruisena yhdessä sijoittajalle maksettavan Tuoton kanssa - 3,9 % * Tuoton tarkastelujaksojen lukumäärä vähennettynä jo maksetuilla Tuotoilla. 2. Jos Kohdeosakkeista heikoiten kehittyneen arvo on laskenut alle 30 % Alkuarvostaan, maksaa liikkeeseenlaskija sijoituslainan takaisin nimellismäärän (100 %) suuruisena 3. Jos heikoiten kohdeosakkeista kehittynyt osake on Loppuarvojen Määrityspäivänä laskenut yli 30 % (t.s. Pääomaraja-arvon alapuolelle), sijoittaja menettää sijoituksensa nimellispääomaa yksi yhteen (1:1) tämän heikoimmin kehittyneen osakkeen prosentuaalisen kurssilaskun suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan. Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Perustiedot

ISIN: FI4000386537
Liikkeeseenlaskija: Nordea Bank Oyj
Liikkeeseenlaskupäivä: 11.02.2022
Eräpäivä: 09.03.2025
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 77.64 %

Arvostushistoria

  • Front Kesko & Neste Autocall 2022
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Kesko Oyj
  • Neste Oyj
Päivämäärä Kesko Oyj Neste Oyj
Alkuarvot
04.02.2022 27.22 38.82
27.22 38.82
Loppuarvot
04.05.2022 24.04 43.43
04.08.2022 23.67 48.84
04.11.2022 20.65 45.47
06.02.2023
04.05.2023
04.08.2023
06.11.2023
05.02.2024
06.05.2024
05.08.2024
04.11.2024
04.02.2025
Muutos alusta 02.02.2023 21.08 43
    -22.56 % 10.77 %

Dokumentit

Final Terms _FI4000386537.pdf