Front Kajam Puskuri X Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S32 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 6,92 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 9 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa n. 11,1 % per yhtiö.

Perustiedot

ISIN: XS2081611647
Liikkeeseenlaskija: Danske Bank
Liikkeeseenlaskupäivä: 11.12.2019
Eräpäivä: 15.01.2025
Valuutta : EUR
Luottovastuutapahtumat:
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 70.11 %

Arvostushistoria

  • Front Kajam Puskuri X Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Itraxx Crossover Generic 5Y Spread
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
09.01.2021
09.01.2022
09.01.2023
09.01.2024
09.01.2025

Dokumentit

Final terms.pdf