Front Kajam Puskuri VII Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S30 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 9,3 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 9 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa n. 11,1 % per yhtiö.

Perustiedot

ISIN: XS1891759653
Liikkeeseenlaskija: Danske Bank
Liikkeeseenlaskupäivä: 02.11.2018
Eräpäivä: 15.01.2024
Valuutta : EUR
Luottovastuutapahtumat: 3
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 24.14 %

Arvostushistoria

  • Front Kajam Puskuri VII Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Itraxx Crossover Generic 5Y Spread
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
11.01.2020 9.3 %
11.01.2021
10.01.2022
09.01.2023
15.01.2024

Dokumentit

Luottovastuutapahtumat.pdf
Final terms.pdf